YSK’nın Gerekçeli Kararı “Yok Hükmünde”dir

YSK’nın Gerekçeli Kararı Hukuk Cinayetidir

18 Nisan 2017

Yüksek Seçim Kurulu (YSK)’nun 16.04.2017 tarihli ve bugün ysk.gov.tr'de yayımlanan gerekçeli kararı hukuken yok hükmündedir.

YSK’nın gerekçeli kararında, mühürsüz pusula ve zarflar gibi konularda yapılan haklı itirazların kabul edilmemesi “Bireye tanınan hakkın güvenli şekilde kullanıldığının tespit edildiği hallerde, hakkın kullanılmasının korunmasına yönelik bir araç olan usul hükümlerinden birine aykırılığın, hakkın özünü ortadan kaldıracak şekilde yorumlanması mümkün değildir" sözleriyle açıklanmıştır.

YSK’nın bu açıklaması iki açıdan hukuk cinayetidir:

1. 298 Sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun'un 98. ve 101. maddeleri kuşkuya yer bırakmayacak şekilde, mühürlü olmayan oy pusula ve zarflarının geçersiz kabul edilmesi gerektiğini açıklamaktadır. Söz konusu maddeler emredici niteliktedir. YSK'nın, bu konuda kendisinin verdiği onlarca kararın, 298 sayılı kanunun ve emsal AYM kararlarının arkasından dolanarak yorum yoluyla geçerlilik kararı vermesi Türkiye hukuk tarihi açısından skandal niteliğindedir.

2. Mecelle’den beri kullanılan "usul esasa mukaddemdir" yani “usul esastan önce gelir” ilkesi yine Türk hukuk sisteminin temel direklerinden biridir. 16 Nisan 2017 tarihinde Anayasa Değişikliğine ilişkin yapılan Halkoylamasında mühürsüz zarfların kullanılması seçmen iradesinin tecelli edip etmediğine ilişkin açık bir şaibe yaratmaktadır. Mühürsüz zarflar veya pusulalar vasıtasıyla seçmen iradesinin yönünü değiştirecek bir hile yapılıp yapılmadığı bilinmemekte, dahası, YSK bu konunun incelenmesine dahi lüzum görmemektedir. Usul bu nedenle önemlidir ve YSK bunu bilmeyecek bir kurum değildir.

Halkoylamasına kadar geçen süre zarfında ve sonrasında yaşananlar ortada ciddi şaibelerin, hukuksuzluğun ve hile olasılığının var olduğuna dalalettir. Gönüllü avukatlarımız, YSK’nın gerekçeli kararına ilişkin gerekli hukuki girişimleri başlatmıştır.

Saygılarımızla,

HAYIR ve Ötesi

Hayır ve Ötesi 16 Nisan 2017 Referandum Ön Raporu

18 Nisan 2017

İki ay boyunca yaptığımız çalışmalar süresince "Sandık Bize Emanet" demiştik.

Gereğini yerine getirmenin gönül rahatlığıyla bu ön raporu bilgilerinize sunuyoruz.

16 Nisan 2017 Pazar günü yapılan Anayasa Değişikliği Halk oylaması ile ilgili olarak; emaneti sahiplenen gönüllülerimizden gelen ve halihazırda toplam kullanılan oyların yaklaşık yüzde 25’ine karşılık gelen tutanak bilgileri Hayır ve Ötesi veri sistemine kaydedilmiş durumdadır.

Veri girişi işlemleri ve seçmen sandığı bazında veri analiz çalışmaları aynı titizlikle devam etmektedir.

Bu çerçevede, Hayır ve Ötesi gönüllülerinin temin ettiği ve veri sistemine girişi yapılan ıslak imzalı sandık sonuç tutanakları tek tek incelenmiş; YSK verileriyle birlikte değerlendirilmek suretiyle aşağıdaki tespitler yapılmıştır.

Bu tespitler ön çalışma sonuçları olup, detay ve tam kapsamlı rapor tamamlanmasının hemen akabinde kamuoyunun dikkatine ayrıca sunulacaktır.

Tespit 1

YSK verilerine, aşağıda örnekleri de verilen, başta Şanlıurfa’nın Akçakale, Viranşehir, Hilvan ve Muş’un Hasköy, Yozgat’ın Çekerek ilçeleriyle, Sakarya’nın Akyazı ilçesi olmak üzere; 961 adet seçmen sandığında kullanılan oyların tamamı, yani yüzde 100’ü EVET mühürlü olup, HAYIR mühürlü oy adet ve yüzde olarak SIFIR’dır.

1 Kasım 2015 Genel Seçimlerinde, ihmal edilemeyecek derecede muhalefet partisi seçmenine sahip olduğu anlaşılan söz konusu sandıklardaki bu sonuç, hayatın olağan akışına ters olarak değerlendirilmektedir.

Bu çerçevede, söz konusu seçim sandıkların bulunduğu bölgelerde, daha önceki referandum ve seçimlerdeki seçmen davranışlarına yönelik mukayeseli çalışma devam etmektedir.

Tespite Konu Örnek Sandık Bilgileri

Tespit 2

Yapılan incelemelerde, yukarıda söz konusu edilen ve oyların tamamı EVET çıkan 961 sandığın yüzde 30'unda, seçmenlerin tamamının yani yüzde 100’ünün firesiz sandığa gittiği anlaşılmaktadır.

Tüm seçmenin firesiz oy kullanmış gibi görüldüğü sandıklarda bulunan seçmenlere ulaşılarak oy kullanıp kullanmadıklarının belirlenmesine yönelik çalışma devam etmektedir.

Tespit 3

Urfa ili Viranşehir İlçesinde kullanılan oylara ilişkin seçmen listelerinde yer alan seçmen imzalarının aynı olduğu; dolayısıyla tek elden çıktığı anlaşılmaktadır.

Bu durum, blok oy kullanıldığı gerçeğini şüpheye yer bırakmayacak şekilde ortaya koymaktadır.

Tespit 4

7 bin 48 adet seçmen sandığında, kullanılan oy sayısının ilgili sandıktaki seçmen sayısına eşit olduğu veya sandık görevlileri de dikkate alındığında, seçmen sayısı ve sandık görevlileri toplam sayısından da fazla olduğu tespit edilmiştir.

Söz konusu sandıklarda kullanılan oyların toplamı 1 milyon 672 bin 249'dur. Bu oyların yüzde 60,7'si "EVET" olarak gerçekleşmiştir.

Blok oy kullanımına ilişkin önceki tespitler de dikkate alındığında, oy kullanmaya gelmeyen seçmenler adına bilahare "EVET" yönünde oy kullanılmış olabileceği şüphesi; söz konusu 7 bin 48 adet sandık için ihmal edilmemesi gereken ve detaylı soruşturmaya muhtaç bir olasılık olarak değerlendirilmektedir.

Tespit 5

1 Kasım 2015 Genel Seçimlerinde, ihmal edilemeyecek derecede muhalefet partisi seçmenine sahip olduğu anlaşılan; ancak 16 Nisan 2017 Halkoylamasında 5 adetten düşük sayıda HAYIR oyunun çıktığı seçmen sandıkları tespit edilmiş olup; bir önceki seçimlerdeki oy verme davranışı ile mukayeseli inceleme devam etmektedir.

Salt bu verilerden de anlaşılacağı üzere yapılan usulsüzlük ve sahtekarlık oy pusulalarının mühürlü mü yoksa mühürsüz mü olduğunun çok ötesinde bir vehamete işaret etmektedir.

Tek başına bu tespitler bile Referandum iptaline ilişkin yeterince kanıt oluşturmaktadır.

Rapor tamamlandığında ayrıca kamuoyuyla paylaşılacaktır.

Saygılarımızla.

HAYIR ve Ötesi

AKP Güdümündeki Devlet Kurumlarının Sonuçlara İlişkin Açıklamalarına İtibar Edilmemelidir

17 Nisan 2017

Değerli yurttaşlar,

16 Nisan Anayasa Değişikliği Halkoylaması sonuçları henüz resmiyet kazanmamıştır. Yüksek Seçim Kurulu, Cumhurbaşkanı ve Başbakan tarafından yapılan açıklamalar hukuki temelden yoksundur ve geçersizdir.

Halkoylamasında mühürsüz oy pusulalarının kullanıldığı bilinmektedir. Konu hakkında mevzuat açıktır. Seçim Kanunu’nun 98. maddesinde ve Yüksek Seçim Kurulu’nun hazırladığı genelge ve bilgilendirme metinlerinde “mühürsüz pusula ve zarfların geçersiz sayılacağı” net bir şekilde belirtilmiştir.

Buna rağmen aynı YSK, henüz oy verme işlemi bitmeden yaptığı açıklama ile “mühürsüz pusula ve zarfların da kabul edileceğini” ilan etmiştir. Kanuna aykırılık içeren bu açıklama, oy verme işleminin bitmemiş olduğu saatlerde yapılması itibariyle de “suça teşvik” niteliğindedir.

Oy verme işlemi, bu yanlış ve geçersiz açıklamanın gölgesinde sona ermiş ve ikinci manipülasyon, halkın vergileriyle çalışan bir devlet kurumu olan Anadolu Ajansı tarafından yapılmıştır. Anadolu Ajansı ve ajansın geçtiği veriler üzerinden haber yapan tüm yayın kuruluşları, sandık sonuçlarını yanıltıcı şekilde vermeye başlamıştır.

Oy verme işlemi erken biten Doğu illerinden alınan sandık sonuçlarından itibaren hep “EVET” oyları öndeymiş gibi bir hava yaratılmıştır. Oysa gönüllülerimiz üzerinden gelen veriler göstermektedir ki, Türkiye’nin Doğusu da Batısı da çok güçlü bir şekilde HAYIR demiştir.

Anadolu Ajansı’nın istatistik, siyaset bilimi, gazetecilik gibi temel bilimsel ya da profesyonel uzmanlıklarla en ufak bir ilgisi olmayan çalışması tamamen iktidarca çıkması istenen “EVET” sonucunun zeminini hazırlamak ve halkımızın sandıkları koruma motivasyonunu kırmak amaçlıdır.

Son olarak, binlerce sandıkla ilgili şaibenin bulunduğu bir ortamda Yüksek Seçim Kurulu ve iktidar mensubu isimler tarafından, halkoylamasının sonuçlarına ilişkin yapılan açıklamalar da bizim nezdimizde fiili durum yaratma çabalarıdır.

Olağanüstü Hal koşullarında ve haksız rekabet koşullarında yapılan halkoylaması, 16 Nisan günü yaşanan garabetlerle de lekelenmiştir. 16 Nisan Halkoylaması’nın sonucuna ilişkin YSK ve devlet yetkilileri tarafından yapılan açıklamalar geçersizdir.

Türkiye çapında binlerce gönüllünün emeği ve desteğiyle çalışmalarını sürdüren HAYIR ve Ötesi, mühürsüz pusulalar olayı dışında da çeşitli ciddi usulsüzlükler tespit etmiştir.

Pek çok sandıkta gözlemcilerin veya yurttaşların sayım sürecini izlemeleri engellenmiş, fiilen “gizli sayım” yapılmıştır.

Yine, daha önce muhalefetin oy aldığı yüzlerce seçim bölgelerinde “0” (sıfır) “HAYIR” oyuna rastlanmış olması “gizli sayım” gerçeğiyle birlikte şüpheleri artırmaktadır.

Gönüllülerimizden gelen tutanakların sistemimize yüklenmesi, yani veri girişi, ile girilen tutanakların analizi işlemlerimiz sürmektedir.

Avukatlarımız gerekli itirazlar için hazırlıklarını yapmaktadır.

Halkoylamasına ilişkin raporumuz en kısa sürede açıklanacaktır. AKP güdümündeki devlet kurumlarının açıklamalarına itibar edilmemeli, HAYIR ve Ötesi ve dost kurum ve kuruluşlardan gelecek açıklamalar dikkate alınmalıdır.

Saygılarımızla,

HAYIR ve Ötesi Koordinasyon Kurulu